Zamówienia z roku 2016

ROK 2016
Informacja Zarządu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – ROK 2016

PRZEBUDOWA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W ŚREMIE – III PRZETARG

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – III PRZETARG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU III
PYTANIA WYKONAWCÓW
esok-koncepcja
przetarg III – odpowiedź na pytanie wykonawcy
Przetarg – odpowiedzi
Powiadomienie o zmianach w SIWZ przebudowa basenu

OGŁOSZENIE III PRZETARG

DOKUMENTY
SIWZ – przebudowa i remont basenu
formularz ofertowy
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
wzory gwarancji należytego wykonania umowy
wzór umowy przebudowa i remont basenu
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
karta gwarancyjna
ARCHITEKTURA
ST – część ogólna
Pismo uzupełniające
STB – część szczegółowa
Przedmiar_kosztorys ofertowy 8.2016
Rysunki
Opis + karty katalogowe
WENTYLACJA
WENTYLACJA – Specyfikacja techniczna
WENTYLACJA – Przedmiar robót
WENTYLACJA – Projekt
TECHNOLOGIA
TECHNOLOGIA – Specyfikacja techniczna
TECHNOLOGIA – Przedmiar robót
TECHNOLOGIA – Projekt BW
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE SANITARNE – przedmiar
rys.15   rys.14   rys.13   rys.12   rys.12.1   rys.11   rys.10   rys.9   rys.9.1   rys.8   rys.7 rys.6   rys.5   rys.4   rys.3   rys.2   rys.1
opis_basen
INSTALACJE SANITARNE – Specyfikacje techniczne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Specyfikacja
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Przedmiar
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Projekt

WIZUALIZACJE

Wizualizacja basen sportowyujecie1ujecie4ujecie2

PRZEBUDOWA BUDYNKU PŁYWALNI MIEJSKIEJ – II
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU II
Przetarg II – pytania i odpowiedzi
ZMIANY W SIWZ
Powiadomienie o zmianach w SIWZ przebudowa basenu
wzor umowy przebudowa i remont basenu – po modyfikacji-1
OGŁOSZENIE PRZETARG II

DOKUMENTY
SIWZ – przebudowa i remont basenu
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
formularz ofertowy
karta gwarancyjna
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
wzor umowy przebudowa i remont basenu
wzory gwarancji należytego wykonania umowy

WENTYLACJA
WENTYLACJA – Specyfikacja techniczna
WENTYLACJA – Przedmiar robót
WENTYLACJA – Projekt
TECHNOLOGIA
TECHNOLOGIA – Specyfikacja techniczna
TECHNOLOGIA – Przedmiar robót
TECHNOLOGIA – Projekt BW
ARCHITEKTURA
STB – część szczegółowa
ST – część ogólna
Rysunki
Przedmiar_kosztorys ofertowy.rds
Opis + karty katalogowe
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE SANITARNE – przedmiar
rys.15   rys.14   rys.13   rys.12   rys.12.1   rys.11   rys.10   rys.9   rys.9.1   rys.8   rys.7 rys.6   rys.5   rys.4   rys.3   rys.2   rys.1
opis_basen
INSTALACJE SANITARNE – Specyfikacje techniczne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Specyfikacja
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Przedmiar
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Projekt

PRZEBUDOWA BUDYNKU PŁYWALNI MIEJSKIEJ – I
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Powiadomienie o zmianach w SIWZ przebudowa basenu
PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOKUMENTY
SIWZ – przebudowa i remont basenu
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
formularz ofertowy
karta gwarancyjna
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
wzor umowy przebudowa i remont basenu
wzory gwarancji należytego wykonania umowy
WENTYLACJA
WENTYLACJA – Specyfikacja techniczna
WENTYLACJA – Przedmiar robót
WENTYLACJA – Projekt
TECHNOLOGIA
TECHNOLOGIA – Specyfikacja techniczna
TECHNOLOGIA – Przedmiar robót
TECHNOLOGIA – Projekt BW
ARCHITEKTURA
STB – część szczegółowa
ST – część ogólna
Rysunki
Przedmiar_kosztorys ofertowy.rds
Opis + karty katalogowe
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE SANITARNE – przedmiar
rys.15   rys.14   rys.13   rys.12   rys.12.1   rys.11   rys.10   rys.9   rys.9.1   rys.8   rys.7 rys.6   rys.5   rys.4   rys.3   rys.2   rys.1
opis_basen
INSTALACJE SANITARNE – Specyfikacje techniczne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Specyfikacja
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Przedmiar
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Projekt