Ubezpieczenie majątku i innych interesów Śremski Sport Sp. z o.o.

Zamawiający – Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, zaprasza do złożenia ofert dla zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

Niniejsze postępowanie zamieszczone zostaje w module postępowań ustawowych z uwagi na jego większą funkcjonalność.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Śremski Sport Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części:

Część I zamówieniaubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Śremski Sport Sp. z o.o.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej Śremski Sport Sp. z o.o.

Wszystkie informacje wraz z załącznikami znajdą Państwo tutaj.