Śremski Sport Sp. z o.o. w Śremie w realizacji swoich zadań statutowych opiera się na następujących przepisach prawnych:

  • ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
  • Ustawie o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn.zm.),
  • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 1990-03-08 (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95).