Gmina Śrem obejmuje 100% udziałów w Spółce Śremski Sport.  Wartość 1 udziału wynosi 50zł.

Objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki:

 1. Dnia 30.04.2008 Gmina Śrem objęła 196.112 udziałów (aport)
 2. Dnia 31.12.2008 Gmina Śrem objęła 3.000 udziałów
 3. Dnia 27.03.2009 Gmina Śrem objęła 22.749 udziałów (aport)
 4. Dnia 28.12.2009 Gmina Śrem objęła 560 udziałów
 5. Dnia 29.03.2010 Gmina Śrem objęła 4.000 udziałów
 6. Dnia 02.07.2010 Gmina Śrem objęła 455 udziałów (aport)
 7. Dnia 08.09.2010 Gmina Śrem objęła 4.000 udziałów
 8. Dnia 29.04.2011 Gmina Śrem objęła 8.580 udziałów
 9. Dnia 29.08.2011 Gmina Śrem objęła 5.600 udziałów
 10. Dnia 12.03.2012 Gmina Śrem objęła 6.600 udziałów
 11. Dnia 10.09.2013 Gmina Śrem objęła 400 udziałów
 12. Dnia 04.12.2013 Gmina Śrem objęła 400 udziałów
 13. Dnia 02.02.2015 Gmina Śrem objęła 4.800 udziałów
 14. Dnia 20.10.2015 Gmina Śrem objęła 12.400 udziałów
 15. Dnia 21.12.2015 Gmina Śrem objęła 17.400 udziałów
 16. Dnia 11.05.2016 Gmina Śrem objęła 10.000 udziałów
 17. Dnia 29.11.2016 Gmina Śrem objęła 140.000 udziałów
 18. Dnia 30.11.2016 Gmina Śrem zbyła 60.000 udziałów
 19. Dnia 30.03.2017 Gmina Śrem objęła 7.000 udziałów
 20. Dnia 06.04.2018 Gmina Śrem objęła 16.600 udziałów
 21. Dnia 20.12.2018 Gmina Śrem objęła 250 udziałów.

Wartość kapitału zakładowego Śremski Sport Sp. z o.o. na dzień 31.12.2019r. wynosi 20.045.300 zł.

 

Majątek Trwały na dzień 31.12.2019r. wynosił 17.018.479,09 zł

Majątek Obrotowy na dzień 31.12.2019r. wynosił 1.245.306,75 zł

Kapitał własny na dzień 31.12.2019r. wynosił 17.928.348,71 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły 335.437,13 zł