Majątek jednostek podległych

Śremski Sport Sp. z .o.o. w Śremie nie posiada jednostek podległych (brak więc z tego tytułu majątku jednostek).