Strata netto Śremski Sport Sp. z o.o. za rok 2008 wynosiła -260.472,53zł.

Strata netto Śremski Sport Sp. z o.o. za rok 2009 wynosiła – 330.297,10 zł

Strata netto Śremski Sport Sp. z o.o. za rok 2010 wynosiła – 400.497,73 zł

Strata netto Śremski Sport Sp. z o.o. za rok 2011 wynosiła – 357.723,11 zł

Strata netto Śremski Sport Sp.z  o.o. za rok 2012 wynosiła – 351.509,71 zł

Strata netto Śremski Sport Sp.z  o.o. za rok 2013 wynosiła – 531.454,26 zł

Strata netto Śremski Sport Sp.z  o.o. za rok 2014 wynosiła – 900.248,19 zł

Strata netto Śremski Sport Sp.z  o.o. za rok 2015 wynosiła – 1.200.838,74 zł