Począwszy od roku 2017, roczne sprawozdania spółki dostępne są na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/

2008 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. – 260.472,53zł.

2009 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. – 330.297,10 zł

2010 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. – 400.497,73 zł

2011 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. – 357.723,11 zł

2012 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. – 351.509,71 zł

2013 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. – 531.454,26 zł

2014 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. – 900.248,19 zł

2015 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. – 1.200.838,74 zł

2016 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. + 345 157,26 zł

2017 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. + 23 501,15 zł

2018 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. – 2 326 274,69 zł

2019 rok – Wynik finansowy netto Śremski Sport Sp. z o.o. – 1 627 676.91 zł

 

(-) wartość ujemna / (+) wartość dodatnia