Dług publiczny

Dług publiczny Śremski Sport Sp. z o.o. na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.