Strategia rozwoju Śremskiego Sportu Sp. z o.o. w Śremie jest ściśle związana ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Śrem na lata 2007-2013.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Śrem zakłada w celu generalnym pkt. 3.2. Poprawę jakości przestrzeni gminy, systemu edukacji, poziomu gospodarki i rynku pracy oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem standardu życia społeczności.

W celach strategicznych i operacyjnych (Cel 1.1.) znajduje się punkt mówiący o dostosowaniu zagospodarowania przestrzeni do bezpiecznego rozwoju turystyki i rekreacji, wykorzystaniu rzeki Warty dla gospodarki i turystyki.

Cel 2.5. zakłada zwiększenie udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce gminy:

 • inwestycje w infrastrukturę poprawiającą stan zagospodarowania obszarów atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska
 • wsparcie rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej
 • promocja przedsiębiorczości w tym sektorze
 • promocja turystyki

Jako priorytet określono opracowanie koncepcji przebudowy bazy hotelowo-sportowej w Parku im. Powstańców Wlkp. w nowoczesny kompleks na potrzeby Euro 2012.

 Od początku istnienia Spółki Śremski Sport podjęto prace zmierzające do:
 • powstania  nowoczesnego systemu zarządzania Spółką,
 • poprawy wizerunku firmy,
 • optymalizacji posiadanych zasobów,
 • zwiększenia wydajności i efektywności pracy,
 • poszerzaniu oferty świadczonych usług,
 • zdobywania nowych rynków usług i klientów,
 • tworzenia nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Plan Rozwoju Śremskiego Sportu Sp. z o.o. uwzględniać musi cele strategiczne, wyszczególnione wcześniej oraz cele szczegółowe, pojawiające się w odniesieniu do sytuacji społeczno-ekonomicznej, kierunków rozwoju Gminy Śrem, rozwojem zainteresowań mieszkańców w dziedzinie sportu i rekreacji, powstających klubów i stowarzyszeń.
Cele strategiczne rozwoju Śremskiego Sportu Sp. z o.o.:
 • Budowa sali sportowej w Bodzyniewie,
 • Rozbudowa Hotelu Sportowego w kompleks Konferencyjno-Hotelowy,
 • Budowa sztucznego lodowiska,
 • Przebudowa i modernizacja kręgielni asfaltowej i utworzenie bowlingu 2-4 torowego,
 • Samodzielne prowadzenie gabinetu odnowy biologicznej,
 • Remont pokoi hotelowych przy ulicy Poznańskiej 15 i Staszica 1a,
 • Montaż kolektorów słonecznych w Obiekcie Sportowym.
Cele szczegółowe rozwoju Śremskiego Sportu Sp. z o.o.:
 • Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Śrem,
 • Współpraca z Gminą Śrem w zakresie realizacji zadań z kultury fizycznej jakie nakłada Ustawa o Samorządzie Terytorialnym i Ustawa o Kulturze Fizycznej,
 • Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi.