Redakcja

Osoby redagujące podmiotową stronę BIP:

Dyrektor Ekonomiczny  Dorota Sobieraj
e-mail: dorota.sobieraj@sremskisport.pl 

ul. Staszica 1a
63-100 Śrem
tel. 698 791 324 (Sekretariat)
e-mail: sekretariat@sremskisport.pl