Osoby redagujące podmiotową stronę BIP
Dyrektor Ekonomiczny  Dorota Sobieraj
e-mail: dorota.sobieraj@sremskisport.pl

ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem
tel. 698 791 324 (Sekretariat)
e-mail: sekretariat@sremskisport.pl