Podstawa prawna

Obowiązek udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej – urzędowym publikatorze teleinformatycznym – wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Szczegółowe zasady działania stron Biuletynu Informacji Publicznej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Poruszanie się po stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Śremski Sport Sp. z o.o. umożliwia rozwijane menu umieszczone w górnym pasku strony. Okienko „szukaj”, które znajduje się w górnej prawej części strony, prowadzi do wyszukiwarki, umożliwiającej odnalezienie treści i dokumentów, zawierających poszukiwaną frazę.

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Śremski Sport Sp. z o.o.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śremski Sport Sp. z o.o. może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek. Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie, na adres:

Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Staszica 1a
63-100 Śrem