Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN-15kV wraz z konsumentową stacją transformatorową SN/nn, Śrem, ul. Stanisława Staszica 1a – znak sprawy: ZP 2/2022

Szanowni Państwo, w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/572363