Informacje

Nazwa (firma): Śremski Sport Sp. z o.o.

Kraj siedziby: Polska

Województwo siedziby: Wielkopolska
Siedziba: Śrem
Adres siedziby: 63-100 Śrem, ul. Staszica 1a

Adres korespondencyjny: 63-100 Śrem ul. Staszica 1a

Gmina: Śrem

Organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

Numer KRS 0000306784

PKD 9311 Z Działalność obiektów sportowych (wg PKD 2007)
PKD 9261 Z Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (wg PKD 2004)
NIP: 7851762630
REGON: 300831743
Spółka Śremski Sport powstała w wyniku likwidacji zakładu budżetowego – Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Śremie, w celu zawiązania jednoosobowej Spółki Gminy Śrem (na podstawie uchwały nr 168/XXI/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2008 r.)
Aktem notarialnym z dnia 30 kwietnia 2008 r. Spółka rozpoczęła swoją działalność.

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2015 r. wynosił  12.862.800 zł