Nazwa (firma): Śremski Sport Sp. z o.o.
Kraj siedziby: Polska
Województwo siedziby: Wielkopolska
Siedziba: Śrem
Adres siedziby: 63-100 Śrem, ul. Staszica 1a
Adres korespondencyjny: 63-100 Śrem ul. Staszica 1a
Gmina: Śrem

NIP: 7851762630
REGON: 300831743
Numer KRS: 0000306784

Organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
PKD 9311 Z Działalność obiektów sportowych (wg PKD 2007)
PKD 9261 Z Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (wg PKD 2004)
Spółka Śremski Sport powstała w wyniku likwidacji zakładu budżetowego – Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Śremie, w celu zawiązania jednoosobowej Spółki Gminy Śrem (na podstawie uchwały nr 168/XXI/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2008 r.)
Aktem notarialnym z dnia 30 kwietnia 2008 r. Spółka rozpoczęła swoją działalność.

Wartość kapitału zakładowego Śremski Sport Sp. z o.o. na dzień 31.12.2019r. wynosi 20.045.300 zł.